Stichting Wesselmann

Werkwijze

De Stichting ontvangt aanvragen voor financiële ondersteuning via diverse maatschappelijke en religieuze instellingen (zie bij contact 'links') en uit haar eigen netwerk. Er wordt gewerkt met professionele en vrijwillige tussenpersonen, die de persoonlijke omstandigheden van de aanvragers goed kennen. Privacygevoelige gegevens worden dan ook niet bekend, de tussenpersoon staat garant voor de verdere afwikkeling en betrouwbaarheid.

In principe zijn de uitbetalingen eenmalig en krijgt de Stichting een bewijs van de kosten, zoals ze zijn uitgegeven en afgesproken. Duidelijkheid en inzicht voor derden is hiermede gewaarborgd, zonder gegevens van personen daarbij te moeten betrekken. De stichting werkt met vertrouwde tussenpersonen en organisaties. Hulp kan daarom op korte termijn geboden worden.

De aanvragen bestrijken een breed scala aan verzoeken. We noemen er een paar:

  • reiskosten voor juridische bijstand
  • leges verblijfsdocumenten
  • kosten medische hulp, onderwijs etc.
  • cursuskosten om trauma's te verwerken
  • sportbenodigdheden, die helpen om door middel van sport deel te nemen aan het leven in Nederland

Voorbeeld van een aanvraag

Een Congolese vrouw van 28 jaar is tijdens de oorlog tussen Rwanda en Congo naar Nederland gevlucht. Zij kon niet langer in Congo blijven omdat zij van gemengd Rwandese-Congolese afkomst is. Haar ouders waren al gearresteerd en spoorloos verdwenen en ook het pleeggezin in Congo dreigde hetzelfde te overkomen. Nederland heeft het asielverzoek afgewezen en Congo weigert haar op te nemen omdat ze niet kan aantonen de Congolese nationaliteit te bezitten. Door het oorlogsgeweld is haar geboorteakte vernietigd tijdens plunderingen van het gemeentearchief.
Stichting Wesselmann heeft €380 bijgedragen in de kosten van de gerechtelijke procedure voor het verkrijgen van deze akte. Hiermee kan zij haar identiteit aantonen en heeft zij een kans terug te keren naar Congo.

Sinds haar oprichting in 2004 heeft Stichting Wesselmann meer dan honderdnegentig aanvragen gehonoreerd. (stand januari 2016).

De oorlogsslachtoffers zijn onder meer afkomstig uit landen als Syrië, Burundi, Sierra Leone, Kosovo, Koerdistan, Afghanistan, Somalië, Guinee-Bissau, Irak en Tsjetsjenië. De aanvragen worden getoetst aan de algemene beleidslijnen van stichting Wesselmann. Een gezonde vorm van empathie met de verzoekende personen is een vanzelfsprekendheid, we houden ons echter aan het uitgangspunt van kleine financiële, in principe eenmalige, hulp.

Voorbeeld van een aanvraag

Een man is vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht. Hij vroeg een asielvergunning voor onbepaald tijd, maar deze aanvraag werd afgewezen. De afgelopen jaren ging het snel bergafwaarts met hem. Hij leidde een zwervend bestaan en belandde uiteindelijk bij de Reinier van Arkelgroep, een instelling voor psychiatrische zorg. Diagnose: posttraumatische stress-stoornis.
Een medische behandeling kostte €331, Stichting Wesselmann heeft deze aanvraag gehonoreerd.