Stichting Wesselmann

Financiën

Stichting Wesselmann is opgericht door een aantal particulieren. De inkomsten komen van een aantal vaste donateurs en veel incidentele giften. Uitvoeringskosten, zoals vergaderkosten en overhead zijn er niet, want deze worden door de vrijwillige bestuursleden zelf gedragen. Beloningsbeleid: De stichting heeft geen personeel en de vrijwilligers krijgen geen vergoeding of salaris. Daarmee is gewaarborgd dat alle inkomende middelen onmiddellijk en voor de volle 100% ten goede komen aan de aanvragers. Er is geen strijkstok...

De stichting is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) erkend; giften en legaten vallen daardoor onder een fiscaal vriendelijke regeling. Ook is een periodieke gift met een schriftelijke overeenkomst sinds 1 januari 2014 volledig aftrekbaar. Wij helpen u hiermee graag verder.

Financiële verslagen

Verkorte versie balans Stichting Wesselmann 2023
Verkorte versie balans Stichting Wesselmann 2022
Verkorte versie balans Stichting Wesselmann 2021
Verkorte versie balans Stichting Wesselmann 2020
Verkorte versie balans Stichting Wesselmann 2019
Verkorte versie balans Stichting Wesselmann 2018
jaarverslag Stichting Wesselmann 2018
Verkorte versie balans Stichting Wesselmann 2017
Verkorte versie balans Stichting Wesselmann 2016
Verkorte versie balans Stichting Wesselmann 2015
Verkorte versie balans Stichting Wesselmann 2014
Verkorte versie balans Stichting Wesselmann 2013
Verkorte versie balans Stichting Wesselmann 2012
Beleidsplan Stichting Wesselmann 2015-2018


beleidsplan en beloningsbeleid 2021-2025

 

Voorbeeld van een aanvraag

Echtpaar met kinderen, afkomstig uit Kosovo, de vader, al enkele jaren als vluchteling erkend, woont en werkt in Nederland. Zijn inkomen is net boven het minimum. De gezinshereniging kost veel geld aan verblijfsdocumenten/leges... Stichting Wesselmann sprong bij.